POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Otvoren Centar za tražioce azila u Crnoj Gori

IZVOR: Pobjeda  03.02.2014.

Centar za tražioce azila otvoren je 03. februara 2014. godine u Spužu kao prvi centar za azilante u Crnoj Gori.

„Crna Gora je, kao zemlja koja se graniči sa Evropskom unijom (EU) otkad je Hrvatska ušla u EU sredinom 2013. godine, postala interesantna za azilante, i morali smo na kvalitetniji način da rešavamo pitanje azilanata", rekao je ministar rada i socijalnog staranja, Predrag Bošković.

Ministar je podsetio da je u poslednjih nekoliko godina došlo do naglog porasta tražilaca azila u Crnoj Gori.

" U Crnoj Gori 2009. godine bilo svega devetoro tražilaca azila, dok ih je prošle 2013. godine bilo oko 3 500. Crna Gora je, od kad je Hrvatska ušla u EU, postala interesantna za azilante. Pitanje i tretiranje azilanata morali smo da rešavamo na kvalitetniji način" istakao je Bošković.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Mitja Drobnič, je ocenio da otvaranje Centra predstavlja pozitivan pomak, navodeći kako treba uložiti dodatne napore za konsolidaciju efikasnog i delotvornog sistema migracija i azila.

" Konsolidaciju efikasnog i delotvornog sistema azila i migracija jedno je od glavnih pitanja kojima se Crna Gora mora pozabaviti u okviru poglavlja 24. Kako što je naglašeno u Izveštaju o napretku, dodatni napori su potrebni kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa pravnom tekovinom EU u oblasti migracija i azila. Takođe, veoma je važno da se ojačaju operativni kapaciteti zaposlenih u ovoj oblasti, poboljša saradnja među organima i osigura zaštita ranjivih grupa" istakao je Drobnič.

Upravnik Centra, Duško Jovićević, je rekao da je kapacitet objekta 65 mesta. Istakao je kako u Crnoj Gori zemlji trenutno ima 95 tražilaca azila.

 

Vi ste ovde: Ljudska prava Vesti Otvoren Centar za tražioce azila u Crnoj Gori