POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Komisija za azil

U Komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika:

- Jovo Puletić, dipl. pravnik, pomoćnik načelnika Uprave granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) Mirjana Kecman, dipl. pravnik, samostalni savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo,

2) Slavica Stišović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

3) Bojan Anđelković, dipl. pravnik, direktor Sektora za opšte poslove u Preduzeću za telekomunikacije "Telekom Srbija ˮ deoničarsko društvo,

4) dr. Vladimir Đurić, dipl. pravnik, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu,

5) Nataša Gudović, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja,

6) Rade Drobac, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume u Ministarstvu spoljnih poslova,

7) Jovan Ćosić, dipl. pravnik, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave,

8) doc. dr. Ivana Krstić, dipl. pravnik, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije". 24 Broj: 119-6141/2012

U Beogradu, 20. septembra 2012. godine

Vi ste ovde: Komisija za azil