Stručni savet

Dr Ilija Vujačić
Profesor Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta Političkih nauka u Beogradu, politikološka katedra

Dr Jasminka Hasanbegović
Profesor Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet, Katedra za teoriju, socioligiju i filozofiju prava

Dr Mirjana Bobić
Profesor Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

Dr Milorad Todorović
Profesor Univerziteta u Novom Pazaru, katedra za psihologiju

Dr Miroslav Vukelić
Docent Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za klasične nauke

Dr Bojana Grabež
Jedan od osnivača Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Naučni savetnik za fiziku visokih energija u Institutu za fiziku u Beogradu

Dr Ratomir Vasović
Od 1976.-2002., Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičko vaspitanje, Profesor Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu

FaLang translation system by Faboba