POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Rad sa decom

Radionice sa decom realizuju se u pravcu ostvarivanja tri opšta cilja – podsticanja kreativnog izražvanja, integracije sa decom iz lokalne zajednice i razvoja kapaciteta za učešće u stuktuiranim grupnim aktivnostima.

Jedan deo radionica čine umetničke kojima se podstiče kreativno izražavanje i razvija mašta kod dece – rad sa glinom i keramikom, crtanje uz korišćenje različitih tehnika, pravljenje zmajeva, maski, muzičkih instrumenata.

Posebno su interesantne radionice pravljenja zmajeva u kojima rado učestvuju deca iz svih zemalja porekla imajući u vidu da je igra zmajevima jedna od najpopularnijih u Aziji među decom ali i odraslima. Radionice pravljenja zmajeva privlače pažnju i lokalnih vršnjaka koji se u njima rado uključuju.

Drugi deo se realizuje kroz struktuirane aktivnosti koje podstiču rad u grupi, vode poštovanju grupe, grupnog dogovora i drugih pojedinaca, razvoju tolerancije, spremnosti da se predstave ideja pred drugom decom, podizanju samopuzdanja.

Kroz saradnju sa lokalnom zajednicom, pre svega sa Domom za decu i Osnovnom školom "Vera Blagojević" u Banji Koviljači pažljivo se planiraju zajedničke radionice i neformalna druženja dece iz Banje Koviljače i tražilaca azila.

Najviše programskih aktivnosti realizuje se sa decom uzrasta od 7 do 12 godina. Sa grupom dece starije od 14 godina smeštene u Bogovađi radi se na razvoju podrške i pomoći, pre svega u prevodu, u realizaciji programa sa mlađom decom.

Sa najmlađom decom (do 4 godine) radilo se kroz ad hoc aktivnosti i slobodnu igru, najčešće uz prisustvo majki nakon čega su sa njima obavljani razgovori o vaspitanju.

U Zavodu za vaspitanje dece i omladine "Vasa Stajić" u Beogradu kroz radioničarski oblik rada ili grupne razgovore, mladi koji su privremeno smešteni u ovoj ustanovi u odeljenju za strance, bivaju upoznati sa smeštajem i uređenjem u azilnim centrima u Srbiji, razlikama u srpskoj i kulturi iz koje dolaze, konstruktivnom pristupu konfliktima.. Po potrebi, sa njima se radi i individualno.

Vous êtes ici : Rad sa decom