POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Zabrinutost zbog okončanja operacije Naše more

IZVOR: ECRE 29.10.2014.

Panevropski savet za izbegle i prognane (ECRE) je upozorio da okončanje italijanske spasilačke operacije Naše more (Mare Nostrum) bez zamene dobro opremljenim timom za potragu i spasilačke aktivnosti Evropske unije će značiti povećanjem utopljenih migranata na moru.

Krajem oktobra 2013. godine, samo nekoliko dana nakon što se više od 300 ljudi utopilo nadomak italijanskog ostrva Lampeduza, Italija je započala spasilačku operaciju Naše more kako bi obezbedila potragu i spasavanje migranata u Mediteranu. Od tada operacijom naše more je spaseno oko 150 000 migranata.

„Svi su bili užasnuti velikim brojem izgubljenih života u blizini Lampeduze prošle godine. Italija je napravila iskorak u pokušaju da reši taj problem. Sada je operacija Naše more na kraju svog mandata i delovanja. Izbeglice, od čega mnogi koji beže od rata u Siriji i represivnog režima u Eritreji, suočavaju se sa teškoćom da ostanu u Libiji u kojoj vlada haos i bezvlašće, a ujedno  nemaju alternativni put da stignu do bezbednog utočišta na legalan i siguran način. Ukoliko se operacija Naše more okonča i ne bude zamenjena sa dobro opremljenim timovima i operacijom u čijoj je prioritetnoj nadležnosti da spašava živote ljudi, doći će do povećanog broja stradalih migranata u pokušaju da dođu do evropske obale. Napor evropskih zemalja da reše ovo pitanje je neophodan ukoliko članice Evropske unije žele da smenje broj stradalih u Mediteranu" izjavio je Michael Diedring, generalni sekretar ECRE.

chooselife-English

                                    ŽIVOT ILI SMRT? HAJDE DA IZABEREMO ŽIVOT!

Dok je operacija Naše more imala aktivnosti spasavanja migranata u međunarodnim vodama, operacija Triton, zajednička operacija Frontexa u Mediteranu, koja treba da započne svoje aktivnosti 1. novembra 2014. godine imaće nadležnosti samo 30 milja od italijanske obale.

„Okončanje operacije Naše more bez organizovanja zamene u vidu dobro opremljenog i osposobljenog tima za potragu i spasilačke aktivnosti Evropske unije dovešće mnogo veći broj ljudi u rizik. Težimo da održimo visok nivo aktivnosti spasavanja izbeglica i migranata koji pokušavaju da pronađu sigurnost i dođu do evropskih obala. Takođe, moramo da povećamo legalne alternative na koji migranti dolaze do evrope i na taj način umanjimo opasnosti kojima se izlažu tokom opasnih i rizičnih putovanja i na kojima su često prepušteni u ruke krijumčara" rekao je Vincent Cochetel, direktor UNHCR-a za Evropu.

Oko 3000 migranata se utopilo u Mediteranu u prvih deset meseci 2014. godine, od čega najveći broj u libijskim vodama, van oblasti gde operacija Naše more ima nadležnost. Ove brojke za 2014. godinu bi bile značajno veće bez delovanja italijanske spasilačke operacije Naše more.

Do sada je preko 9 000 ljudi podržalo kampanju pitamo Evropski parlament, koju je pokrenula nemačka nevladina organizacija Pro Asyl, u kojoj se Evropski parlament poziva da preusmeri deo finansijskih sredstava i osnuje Evropsku morsku spasilačku agenciju i na taj način smanji broj stradalih migranata.

 

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Zabrinutost zbog okončanja operacije Naše more