POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Švedska traži podelu odgovornosti oko izbeglica

IZVOR: Euroactiv  10.03.2014.

Švedski ministar za migracije Tobijas Bilstrem (Billstroem) pozvao je Evropsku komisiju da preduzme korake protiv zemalja koje ne primenjuju pravila EU o podeli odgovornosti kada je reč o prihvatu izbeglica. On je rekao da je 90% tražioca azila samo u devet članica EU i da je tim zemljama sada dosta takve situacije. Većina migranta ulazi u EU preko Grčke i Italije ali malo njih traži azil u tim zemljama već odlaze na sever. Od 80.000 Sirijaca koji su do sada zatražili zaštitu u Evropi više od 50.000 je otišlo u Švedsku i Nemačku.

Evropska komesarka za unutrašnje poslove, Sesilija Malmstrem (Cecilia Malmstroem), istražuje slučajeve kršenja propisa o migracijama u 12 članica EU i najavila je da će protiv članica koje krše propise pokrenuti proceduru ako nešto ne promene.

Švedski ministar za migracije je rekao da ne smatra validnim argument Italije i Grčke da zbog finansijske krize ne mogu da prihvate više izbeglica. "Ne zaboravimo da je Italija članica G20", rekao je on.

migranti-e-non-

Zemlje na jugu EU žale se da moraju same da se bore sa masovnim prilivom izbeglica, dok severne članice optužuju te zemlje da namerno puštaju migrante da idu dalje, na sever, kako se ne bi bavile njima.

Prema podacima Evropske komisije, 20 000 Sirijaca je prošle godine je ušlo u EU preko Grčke i Italije, ali samo ih je 1 100 tražilo azil u tim zemljama.

Švedska se suočava sa sve većim prilivom osoba koje traže azil, a glavni izazovi za tu zemlju predstavljaju obezbeđivanje dečije nege, obrazovanje i smeštaj tražioca azila. Podaci Švedskog odbora za migracije pokazuju da je u Švedskoj 2013. primljeno više od 54 000 zahteva za azil, a najviše zahteva su podneli građani Sirije (16 317).

Članice EU već 20 godina razgovaraju o tome kako da "raspodele teret" azilanata ali to nije donelo veći napredak na terenu.

Lideri 28 članica EU su izrazili "duboko žaljenje" posle tragedije kod Lampeduze u oktobru 2013.godine, u kojoj je stradalo više stotina afričkih migranata dok su pokušavali da dođu do tog malog italijanskog ostrva koje je postalo kapija za EU.

Dablinskom regulativom iz 2003.godine predviđeno je da migranti mogu da traže azil u članici EU u koju su prvo stigli, da njihov zahtev može da se razmatra samo u toj članici u čijoj je nadležnosti i vraćanje migranata u zemlju porekla. Ti propisi treba da spreče seljenje migranata iz članice u članicu, ali i zloupotrebe, odnosno da tražioci azila biraju zemlje sa najvelikodušnijim uslovima ili podnošenja više zahteva.

Francuski predsednik Fransoa Oland (Francois Hollande) je rekao da se pristup pitanju migracija usaglašen na nivou EU zasniva na tri principa: delovanje u zemljama porekla i tranzita, jačanje kontrole granice i borba protiv osoba koje migrante prebacuju preko granice.

 

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Švedska traži podelu odgovornosti oko izbeglica