POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Božović o problemu azilanata iz Srbije

IZVOR: B  92 17.01.2014.

Od 2011. godine sa granice vraćeno 6.300 ljudi koji nisu ispunili uslov za izlazak iz Srbije, a odbijeno je više od 98% zahteva za azil koje su podneli naši državljni izjavio je državni sekretar MUP-a, Vladimir Božović, razgovarajući o problemu takozvanih "lažnih azilanata" sa oficirom za vezu Savezne policije u nemačkoj ambasadi u Beogradu, Peterom Banovskim i prvom sekretarkom Političkog odeljenja ambasade, Sonjom Bon.

On je rekao da je od uvođenja Uredbe o bližem uređivanju načina vršenja ovlašćenja policijskih službenika granične policije i dužnostima lica koja prelaze državnu granicu juna 2011.godine sa granice vraćeno 6.300 ljudi, a da "nije podneta nijedna pritužba ili predstavka od tih lica". Božović je kazao da do sada odbijenih više od 98 odsto zahteva za azil, koje su podneli državljani Srbije, uglavnom pripadnici romske i albanske nacionalne manjine, potvrđuje da nije reč o političkom progonu, već o zloupotrebama prava na azil, saopštio je MUP.

On je na time obrazložio zahtev da se Srbija stavi na listu sigurne zemalje porekla što bi dovelo do smanjenja ovog problema.

Bone je rekla da razume očekivanja srpske Vlade da Vlada u Berlinu ubrza proceduru rešavanja zahteva za azil i smanji socijalna davanja za tražioce azila, jer ta procedura traje više od tri meseca, pri čemu su mesečna davanja oko 800 evra što je skoro dve prosečne plate u Srbiji.

Jedno od rešenja u tom pravcu o kojem razmišlja nemačka Vlada jeste da se umesto novčanih nadoknada izdaju bonovi za materijalna davanja i da se Srbija proglasi sigurnom zemljom porekla, rekla je Bone.

Banovski je rekao da srpska i nemačka policija imaju "dosta dobru saradnju" i da podržava sve aktivnosti srpskog Ministarstva koje se sprovode i u cilju smanjenja broja lažnih azilanata., naveo je MUP.

 

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Božović o problemu azilanata iz Srbije