POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Svečana dodela diploma

24. maja 2010. godine svečano su dodeljene diplome svim studentima Pravnog fakulteta u Beogradu koji su uspešno završili dvo-semestralni kurs na klinici za izbegličko pravo. Klinika za izbegličko pravo koja je organizovana od strane UNHCR-a već četiri godine uspešno funkcioniše na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predstavnik UNHCR-a u Republici Srbiji Eduardo Arboleda, svečano je uručio diplome studentima, a u ime pravnog fakulteta prisutne je pozdravio prodekan za nastavu profesor Žika Bujuklić. Nakon dodele diploma, u svečanoj sali Pravnog fakulteta organizovan je i koktel, gde su studenti prikazali svoje utiske i zadovoljstvo što su pohađali ovaj kurs.

Tokom ovog kursa studenti su pohađali i praksu u "Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila" kojom prilikom su upoznati sa osnovnim institutima azilnog prava, domaćom i međunarodnom praksom vezanu za azilnu materiju, a takođe imali su prilike i da stečena teorijska znanja primene i u praksi. Studenti su tokom kursa pokazali izuzetno veliki nivo znanja i interesovanja za ovu oblast prava, a mnogi od njih su izrazili želju i nastavili da budu aktivni i po okončanju kursa.

Vous êtes ici : O APC/CZA Vesti Svečana dodela diploma