POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Dogovor: EU daje Turskoj tri milijarde evra za izbeglice

BRISEL, 29. novembar - U Briselu je završen sastanak šefova država Evropske unije sa Turskom. Postignut je sporazum o pomoći u cilju zaustavljanja izbegličko-migrantskog talasa u Evropu.

Evropska unija će Turskoj osigurati tri milijarde evra za sledeću godinu ili dve kako bi popravila uslove života za 2,3 miliona Sirijaca koji sada žive u toj zemlji - uz obećanje da oni neće krenuti prema Evropi. Širi dogovor predviđa i oživljavanje pregovora Turske o članstvu u EU.

turkey-eu1

EU i Turska su tokom prošlog meseca postigli načelni dogovor o zajedničkom akcionom planu za suočavanje s izbegličkom krizom.

Akcioni plan predviđa tri milijarde evra pomoći Turskoj, od čega bi 500 miliona evra išlo iz evropskog budžeta, a ostatak bi trebale osigurati zemlje članice. One bi trebalo da uplatite iznos po jedinstvenom kriterijumu, njihovom doprinosu u evropskom budžetu na temelju bruto nacionalnog dohotka.

Najveći deo daje Nemačka, 534 miliona evra, dok bi Hrvatska po tom proračunu trebalo da uplati nešto manje od 7,4 miliona evra.

Taj novac bi bio namijenjen za poboljšanje uslova života izbeglica, od kojih samo 300.000 živi u izbegličkim kampovima, a ostalih gotovo dva miliona živi u većim turskim gradovima.

Novac se neće uplaćivati direktno Turskoj, nego će se njime finansirati konkretni projekti poput školovanja izbegličke dece, zdravstvena zaštita, kao i za vraćanje ilegalnih migranata i poboljšanje obalske straže.

Dogovor uključuje i ubrzavanje postupka za ukidanje viza građanima Turske. Turska bi zauzvrat trebalo da od juna sledeće godine krene sa sprovođenjem sporazuma o readmisiji, što znači da će vraćati sve migrante koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu u zemlje njihovog porekla. Ukoliko se sporazum bude poštovao, EU bi od oktobra ukinula vize za turske državljane.

Vous êtes ici : Liste sigurnih država Vesti Dogovor: EU daje Turskoj tri milijarde evra za izbeglice