POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Vlasti Grčke prisilno vraćaju migrante i izbeglice u Tursku čime ugrožavaju njihove živote

IZVOR: Amnesty International    9. jul 2013.

Izbeglice i migranti koji potiču iz ratom zahvaćenih zemalja kao što su Sirija i Avganistan a koji ulaze u Grčku u pokušaju da stignu do neke od zemalja zapadne Evrope nalaze se u velikom riziku od toga da budu nezakonito i prisilno vraćeni na teritoriju Turske od strane grčke granične policije ili pomorske straže. Izbeglice i ilegalni migranti koji su prinudno vraćeni u Tursku najčešće rizikuju da budu uhapšeni od strane turskih vlasti i smešteni u neku od pritvorskih jedinica.

Nevladine organizacije nemaju pristup ovim pritvorskim centrima u Turskoj i na taj način je ograničeno obezbeđivanje pravne pomoći migrantima i izbeglicama, a samim tim povećava se rizik da oni budu proterani nazad u zemlju porekla gde njihov život može biti ugrožen.

"U prvoj polovini 2013.godine je prijavljen veliki broj slučajeva prisilnog vraćanja izbeglica sa grčke granice na teritoriju Turske a da im nije dozvoljena mogućnost da zatraže azil i da se njihovi zahtevi individualno ispitaju. To pokazuje da grčke vlasti redovno upražnjavaju ovu praksu, uprkos činjenici da je ona nezakonita, i opasna po život izbeglica" izjavila je Jezerc Tigani, zamenica direktora Amnesti Intenationala za Evropu i Centralnu Aziju.

Takođe i pripadnici grčke obalske straže koji kontrolišu morske rute kojima izbeglice prelaze kroz Egejsko more prinudno vraćaju izbeglice na teritoriju Turske. Neki od migranata su prijavili da su im pripadnici grčke obalske straže oduzeli vesla i ostavili ih na sred mora.

Trasa preko egejskog mora je postala popularna od kada su grčke vlasti 2012.godine postavile ogradu u dužini od 10 kilometara na kopnenoj granici Grčke i Turske na reci Evros (Marica). Takođe na granici preko reke Evros je tokom 2012.godine raspoređeno oko 2 000 dodatnih pripadnika grčke granične policije sa ciljem sprečavanja ilegalnog prelaska.

Međutim, prelazak preko reke Evros je ujedno i izuzetno opasan. Jedan od najboljhih pokazatelja je da se od avgusta 2012.godine do jula 2013.godine više od 100 ljudi, uključujući i žene i decu, udavilo pokušavajući da pređu reku Evros i uđu u Grčku.

Tokom letnjih meseci sa poboljšanjem vremenskih uslova uvećava se broj ljudi koji pokušavaju da pređu reku Evros, a uzimajući u obzir da sukobi u Siriji, Avganistanu, Somaliji i Iraku i dalje traju u drugoj polovini 2013.godine se očekuje povećanje broja ljudi koji će pokušati da uđu u Grčku, čak iako time rizikuju svoj život.

Ujedno izbeglice i migranti koji su uhvaćeni u ileganom prelasku tursko-grčke granice se suočavaju sa hapšenjem i jako lošim uslovima u pritvorskim jedinicama u Grčkoj.

Izbeglice koje i uspeju da se domognu Grčke često budu uhapšeni i zatvoreni u neuslovnim tamnim i prljavim ćelijama, na duže vreme neki su čak izjavili da su bili pritvoreni skoro 9 meseci.

"Grčka treba da poboljša uslove prihvata i smeštaja izbeglica umesto da vrši blokadu prelaska granice. Ovo su teška vremena za Grčku prvenstveno zbog ekonomske situacije, ali nema opravdanja za način na koji se tretirtaju izbeglice i migranti u Grčkoj" dodala je Jazerc Tigani.

"Ono što se dešava duž grčke granice je sramota ne samo za Grčku, nego i za čitavu Evropsku uniju" izjavila je Jezerc Tigani.

أنت هنا: Ljudska prava Vesti Vlasti Grčke prisilno vraćaju migrante i izbeglice u Tursku čime ugrožavaju njihove živote